Nostrifikační zkoušky

UPOZORNĚNÍ - ČERVENEC - SRPEN A ZÁŘÍ 2024

Během prázdnin v červenci a v srpnu 2024 nostrifikační zkoušky neprobíhají. 

Pro stanovení data zkoušek na září a říjen nás kontaktujte od 27.8. na emailové adrese nostrifikace@zatlanka.cz . Dříve Vám nejsme schopni sdělit přesné datum a čas zkoušení vzhleden k rozpracovanému rozvrhu a úvazků vyučujících na příští školní rok. 

Od 10.9. 2024  budou zahájeny NOSTRIFIKAČNÍ ZKOUŠKY  ve školním roce 2024 –  2025.

Před uvedeným datem není možné konat zkoušky. Vyučující – zkoušející jsou na školních akcích a na kurzech (1.9. – 10.9.)

Jak se přihlásit k nostrifikačním zkouškám:

  • pro přihlašování a dotazy využijte mail: nostrifikace@zatlanka.cz
  • pro přihlášení je potřeba zaslat oskenované usnesení MHMP,
  • přihlášky budou zpracovány cca rozsahu jednoho týdne od zaslání emailu
  • žadatel má povinnost kontaktovat uvedenou školu na usnesení nejpozději do 14 dnů od obdržení usnesení za účelem sjednání konkrétního data a času nařízené zkoušky.

Jak se omluvit z nostrifikačních zkoušek:

V případě, kdy se nemůžete dostavit k nostrifikační zkoušce (na kterou jste přihlášeni), je nutné se písemně omluvit minimálně 24 hodin dopředu na email nostrifikace@zatlanka.cz. V opačném případě termín zkoušky propadá.

Omluva po zameškání stanoveného termínu nebude školou zohledňována. V závažných případech má žadatel možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.

Forma zkoušení:

Nostrifikační zkoušky probíhají v ústní případně i písemné podobě (cca 15 minut - jedna zkouška). V případě písemných zkoušek není možné využít služeb překladatele. Při písemné zkoušce je povolen pouze tištěný slovník. 

Pokud žadatel neuspěje z části nostrifikační zkoušky (jednotlivého předmětu), není důvod ve zkoušce dále pokračovat. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.

Opravné zkoušky:

Na základě rozhodnutí MHMP uchazeči mají pouze jeden řádný termín zkoušky. Opravné zkoušky u těchto žádostí nelze udělovat.

Protokoly:

O průběhu a výsledku nostrifikační zkoušky skládající se z několika předmětů bude pořizován pouze jeden protokol, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje týkající se žadatele o uznání zahraničního vzdělání a jednotlivých předmětů. Protokol na magistrát doručí škola, na které uchazeč vykonával zkoušky.

Kontakt:

Radek Bílý, zástupce ředitelky

nostrifikace@zatlanka.cz

 

Otázky a témata k nostrifikačním zkouškám dle předmětů:

Soubory ke stažení

Anglický jazyk část_1

Anglický jazyk_část_2

Biologie

Český jazyk

Dějepis

Chemie

Francouzský jazyk - themes

Francouzský jazyk

Fyzika

Informační a komunikační technologie

Matematika

Německý jazyk

Zeměpis

Základy společenských věd

Jak se přihlásit k nostrifikačním zkouškám:

pro přihlašování a dotazy využijte mail: nostrifikace@zatlanka.cz,

pro přihlášení je potřeba zaslat oskenované usnesení MHMP,

přihlášky budou zpracovány cca rozsahu jednoho týdne od zaslání emailu

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies