ŠVP VIA

Studijní program "VIA" odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia - čtyřleté všeobecné gymnázium s posílením výuky cizích jazyků.
Jednou z hlavních myšlenek školního vzdělávacího programu „VIA“ je uplatnění principu: „Pomozme každému najít jeho talent“. Vychází z přesvědčení, že každý student má předpoklad dobře se prosadit v některém oboru; někdy je jen potřeba najít tu správnou cestu k rozvinutí potenciálu, který v sobě student má. Tento princip nám umožní naplnit především důsledné uplatňování individuálního přístupu k žákům a výrazná spolupráce mezi rodinou, školou a studentem. Gymnázium Na Zatlance si klade za cíl vytvořit pro své žáky podnětné studijní prostředí, příznivé i pro odlišné studijní typy. Zaměřujeme se na vyhledávání různorodých talentů a nabízíme žákům podmínky pro maximální rozvoj jejich osobních dispozic. Významnou pomocí je i spolupráce se školním psychologem.
 

Co můžeš od Zatlanky očekávat

 • Získáš všeobecný přehled i znalost jazyků.

 • Studium na kvalitní škole s příjemnými a zkušenými učiteli.

 • Dobře tě připravíme ke studiu na vysoké škole.

Jak vypadá výuka

 • Nesedíme jen v lavicích, máme skvělé školní akce, učíme pomocí projektů či interaktivních besed.

 • Nejsme zavřeni v budově, máme řadu výjezdů, expedic a pořádáme sportovní kurzy.

 • Pořádáme semináře zaměřené na umění komunikovat a učit se.

 • Vyučujeme prostřednictvím nových pedagogických metod (kooperačním učením, projektovou výukou apod.).

 • Zaměřujeme se na hledání silných stránek osobnosti, jejich rozvoj a využití v životě.

 • Máme posílenou výuku cizích jazyk.

 • Z cizích jazyků lze studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu. Studium angličtiny je povinné pro všechny studenty, volba druhého povinného jazyka je vázána na počet zájemců (minimálně 13). Výuka anglického, německého a francouzského jazyka je rozdělena do skupin v rámci celého ročníku, nikoli jen podle úrovně znalostí jazyka v jedné třídě.

 • Nabízíme konverzace v cizích jazycích (i se zahraničními lektory), přípravný kurz na zkoušky „First Certificate of English“ a na francouzskou jazykovou zkoušku Delf, a německý Zertifikat Deutsch. Vyučujeme další živé jazyky – ruštinu a španělštinu.

 • Matematiku vyučujeme v menších skupinách.

 • Nabízíme širokou možnost volby povinně volitelných předmětů.

 • Ve čtvrtém ročníku studenti pracují celý rok na své závěrečné práci pod vedením vybraného vedoucího práce.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies