24.11.2023

Výstražná stávka na Zatlance: pondělí 27. 11. 2023 + Iniciativa. Studenti pro školství

Milí studenti a vážení rodiče, dne 22. 11. 2023 bylo stávkovým výborem oznámeno, že většina zaměstnanců naší školy se v případě konání jednodenní stávky 27. 11. 2023 připojí k této stávce formou neúčasti v zaměstnání. Vzhledem k této skutečnosti Vám oznamujeme, že v tento den bude provoz školy přerušen, neboť vedení školy nebude schopno z objektivní příčiny, a to z důvodu vysokého počtu zapojených zaměstnanců, zajistit řádný provoz a výuku. Školní jídelna byla informována o přerušení výuky na naší škole.

Důvody stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů.

 

Iniciativa: Studenti pro školství

Studenti středních škol organizují protest proti plánovaným změnám MŠMT ve financování škol, které se fatálně dotknou výuky všech středoškoláků.

Iniciativa Studenti pro školství, kterou tvoří pražské Gymnázium Na Zatlance a Gymnázium Jana Keplera, za podpory České středoškolské unie, nesouhlasí se škrty ve financování, které vrátí české školství zpět do minulosti. Studenti Iniciativy uspořádají v den stávky v pondělí 27. listopadu protest, který povede Prahou a bude zakončen před Ministerstvem školství. U něj pak proběhne symbolické předání studentských dopisů adresovaných ministru školství Mikuláši Bekovi. Jedná se o mimoškolní aktivitu studentů. 

Tisková zpráva

V Praze, 23. listopadu 2023

Výstražná stávka na Zatlance: pondělí 27. 11. 2023 + Iniciativa. Studenti pro školství

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies