Celostátní kolo SOČ

Obhajob prací SOČ se v celostátním kole, které proběhlo tento víkend v Pardubicích, zúčastnili také studentky a studenti GNZ: Klára Bělíčková, Mikuláš Čech, Kristina Pavloková, Oldřich Příklenk a Barbora Skývová. Všichni si vedli skvěle. První místo ve své kategorii vybojovala Klára Bělíčková s prací s názvem: Ekofeminismus v environmentálním a feministickém hnutí v České republice. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy a Kláře moc gratulujeme!

Prof. Jaroslav Petr na Zatlance

Ve středu 19. 6. proběhla pro studenty biologického semináře ve 3. ročníku a zájemce z řad studentů na Zatlance přednáška od předního českého biologa a propagátora přírodních věd prof. Jaroslava Petra. Tématem přednášky bylo oplození ve zkumavce (IVF) a xenotransplantace (přenos zvířecích tkání do lidského těla). Pro velký zájem studentů jsme se s panem profesorem domluvili na další přednášce na téma genové terapie, která proběhne v příštím školním roce.

Studentky a studenti biologického semináře na pitvě v Ústavu soudní patologie a toxikologie

V úterý 18. 6. se studentky a studenti biologického semináře zúčastnili pitvy lidského těla v Ústavu soudní patologie a toxikologie na pražském Albertově. Po pitvě následovala exkurze do histologické laboratoře, ve které se připravují preparáty tkání lidského těla určené k mikroskopování, a laboratoř toxikologie, ve které probíhá chemická analýza některých tkání lidského těla.

Dny pro budoucnost

Dny pro budoucnost letos nahradily Dny udržitelnosti, které v předešlých letech tradičně nahrazovaly výuku v době ústních maturitních zkoušek. Akce se odehrávala ve dnech 20.-22. května a se změnou jména přišlo i rozšíření oborů, o kterých bylo studentům přednášeno. V minulých letech byl program zaměřen spíše na udržitelnost a ekologii, ale letošní ročník nabídl velmi široký výběr. Studenti tak mohli diskutovat například s expertem na AI Lukášem Benzlem, popularizátorem kulinářství Romanem Vaňkem, záchranářkou Táňou Tatranskou nebo umělkyní Magdalénou Kašparovou. Během prvního dne akce probíhala společná příprava na samotné besedy a diskuze s hosty, které proběhly v úterý. Středa se nesla ve znamení panelové diskuze s názvem „Influenceři & Marketing: Jak marketing mění tvář sociálních sítí?“. Pozvání přijala blogerka Tereza Salte, všestranný tvůrce obsahu Karel „Kovy Kovář“ a vítězka České Miss 2011 Jitka Nováčková a debatovalo se například nad placenou spolupráci, pozicí influencera v dnešním světě a nebezpečím ve formě TikToku, ale čas zbyl i na bizarní historky o fanoušcích. V neposlední řadě bychom chtěli ocenit práci našich studentů, bez kterých by se tento projekt neobešel. Panelovou diskuzi moderovali Alexander Bürgermeister spolu s Patrikem Křížem a o režii se postarali Martin Smažík s Jáchymem Mrkvičkou. Právě Martin Smažík také celý projekt vedl, s organizací dále pomáhali Matouš Hrozínek, Tereza Vdovjaková, Filip Obadal, Tereza Čelikovská a Zuzana Horká. Děkujeme také všem moderátorům besed, kteří se postarali o udržení kvalitní diskuze a zajištění zábavy během přípravného dne.

Výsledky pražského kola obhajob SOČ

V pondělí 29. 4. proběhlo v karlínském DDM pražské kolo obhajob SOČ a naši studenti a studentky si vedli velmi dobře. Zde jsou jejich výsledky: - Kristina Pavloková - 1. místo (v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) - Barbora Skývová - 1. místo (v oboru Zdravotnictví) - Klára Bělíčková - 2. místo (v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času)  - Oldřich Příklenk - 2. místo (v oboru Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory)  - Mikuláš Čech - 3. místo (v oboru Chemie)  - Linda Poláková - 4. místo (v oboru Molekulární biologie) - Filip Obadal - 4. místo (v oboru Fyzika) - Matěj Vaněk - 5. místo (v oboru Tvorba učebních didaktických pomůcek) - Alina Basyrova - 6. místo (v oboru Chemie) - Nikola Šímová - 6. místo (v oboru Historie). Všem zúčastněným děkujeme za šíření povědomí o zatlankovské kvalitě a postupujícím do celostátního kola budeme na konce června držet všechny palce!

Den pro duši

V pondělí 18. 3. 2024 proběhl na Zatlance již třetí ročník celoškolního projektového Dne pro duši. V rámci celkem 29 workshopů se studenti podle vlastní volby potkali se dvěma z hostů, kteří si pro ně  připravili program zaměřený na podporu duševního zdraví. Namátkou uvádíme některá témata: arteterapie a zooterapie, práce s tělem, hranice ve vztazích a mentální koučink, práce s vysokou citlivostí či jóga smíchu.   V rámci následné reflexe ve třídách studenti sdíleli své postřehy a živě diskutovali. Den si užili i pedagogové – citujeme z postřehFotky jsou zde: u jedné z vyučujících: “Já jsem se zúčastnila workshopu Vděčnost od Honzy Buriana a bylo to fajn, dokonce mi to dodalo odvahu poděkovat někomu, komu jsem chtěla poděkovat už včera, ale nesebrala jsem k tomu odvahu :)”   Příprava takového dne stojí celé členky školního poradenského pracoviště spoustu energie, ale ta se nám ve zpětných vazbách dále vrací. Něco z citací studentů: “Oba programy byly zajímavé, konkrétně mě zaujalo, jak být spokojenější přes vděčnost a jak lépe pracovat v oblasti sportu a výkonu.” “ Odcházím s tím, že dechová cvičení nám můžou pomoci se stresem.” “Je potřeba děkovat ostatním za to, co pro nás udělali a být vděční za maličkosti.”  

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies