Výstražná stávka na Zatlance: pondělí 27. 11. 2023 + Iniciativa. Studenti pro školství

Milí studenti a vážení rodiče, dne 22. 11. 2023 bylo stávkovým výborem oznámeno, že většina zaměstnanců naší školy se v případě konání jednodenní stávky 27. 11. 2023 připojí k této stávce formou neúčasti v zaměstnání. Vzhledem k této skutečnosti Vám oznamujeme, že v tento den bude provoz školy přerušen, neboť vedení školy nebude schopno z objektivní příčiny, a to z důvodu vysokého počtu zapojených zaměstnanců, zajistit řádný provoz a výuku. Školní jídelna byla informována o přerušení výuky na naší škole.

Třídní schůzky středa 15.11.

Vážení rodiče dovolujeme si vás pozvat na středu 15. listopadu v 18:00 na třídní schůzky Gymnázia Na Zatlance.Setkáte se nejen třídními učiteli a ostatními vyučujícími. Dozvíte se informace o plánovaných akcích na tento školní rok a zhodnotíme společně první čtvrtletí. NEWSLETTER - co zaznělo na třídních schůzkách 18:00 - 18:45 společné setkání v kmenových třídách -  ROZPIS KMENOVÝCH UČEBEN 18:45 - 19:30 individuální konzultace -  ROZPIS MÍSTNOSTÍ a UČITELŮ   

Zebry a nadaní

Co mají společného zebry a nadaní? Odpověď na tuto otázku se dozvěděli účastníci Minikonference, sdílení zkušeností s prací s nadanými na GNZ v Kampusu Hybernská 10.10. 2023. Prý “Nenajdete dvě zebry se stejnými pruhy, což o nadaných platí také.”   Minikonferenci uspořádal tým složený z učitelů, výchovné poradkyně, dvou psycholožek, asistentky a pedagogické konzultantky, který se zabývá podporou nadaných na GNZ. Představil ucelený program  na podporu nadání pod názvem GrowZ, typologii nadaných  a nabídl v panelové diskuzi se studenty, absolventy, psycholožkou z PPP a s ředitelem jedné SŠ zúčastněným pedagogům a zástupcům vedení pražských a  mimopražských škol inspirativní odpovědi na otázku: Co potřebují nadaní studenti? Dalším tématem bylo sdílení zkušeností s prací s nadanými studenty z Cyrilometodějského gymnázia  a střední odborné školy pedagogické Brno, představení testu Talent Kompas a jeho uplatnění ve školách a volná diskuze.    Program, příspěvky, prezentace, na konferenci vystavené materiály a fotky z akce najdete zde, prezentace hostů z CMGP je zde.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies