Informace pro uchazeče o studium 2024-2025

Počet přihlášených uchazečů:  VIA: 386 ALT: 178 Uchazeči o studium vzdělávacího programu ALT mohou odevzdat své PORTFOLIO v kanceláři školy - pondělí až pátek 8:00 do 15:00 a to do 13.3. 2024. Školní část přijímacích zkoušek proběhne ve dnech : 10.4 a 11.4. 2024. (rozdělení uchazečů na jednotlivé termíny bude zasláno pozvánkou přes DIPSY nebo v případě papírových a hybridních přihlášek poštou)       Pro přijímací řízení na školní rok 2024 – 2025 zachováváme školní část přijímacích zkoušek (VIA i ALT). Pro studijní obor ALT porfolio + pohovor.  Ve školním roce 2024/25 budeme otevírat: 3 třídy - studijní program VIA (dříve ŠVP1) 2 třídy - studijní program ALT  

Studenti 3.P zpovídají politiky

V rámci úkolu na základy společenských věd dostali studenti ze 3.P, vzdělávací program VIA, úkol, aby si vybrali libovolného poslance, senátora, europoslance či ministra a udělali s ním rozhovor. A koho se podařilo odvážným studentům získat pro odpovědi na jejich zvídavé otázky? Ministra a poslance Ivana Bartoše (Piráti), předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR Markétu Pekarovou Adamovou (TOP09), poslankyně Renátu Zajíčkovou (ODS), Ninu Novákovou (KDU-ČSL) a Barboru Urbanovou (STAN), poslance Jaroslava Foldynu (SPD) a Jakuba Michálka (Piráti) či senátory Jaroslava Zemana (ODS) a Marka Hilšera. Děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia a jsme rádi za mladé a aktivní občany.

Výstražná stávka na Zatlance: pondělí 27. 11. 2023 + Iniciativa. Studenti pro školství

Milí studenti a vážení rodiče, dne 22. 11. 2023 bylo stávkovým výborem oznámeno, že většina zaměstnanců naší školy se v případě konání jednodenní stávky 27. 11. 2023 připojí k této stávce formou neúčasti v zaměstnání. Vzhledem k této skutečnosti Vám oznamujeme, že v tento den bude provoz školy přerušen, neboť vedení školy nebude schopno z objektivní příčiny, a to z důvodu vysokého počtu zapojených zaměstnanců, zajistit řádný provoz a výuku. Školní jídelna byla informována o přerušení výuky na naší škole.

Zebry a nadaní

Co mají společného zebry a nadaní? Odpověď na tuto otázku se dozvěděli účastníci Minikonference, sdílení zkušeností s prací s nadanými na GNZ v Kampusu Hybernská 10.10. 2023. Prý “Nenajdete dvě zebry se stejnými pruhy, což o nadaných platí také.”   Minikonferenci uspořádal tým složený z učitelů, výchovné poradkyně, dvou psycholožek, asistentky a pedagogické konzultantky, který se zabývá podporou nadaných na GNZ. Představil ucelený program  na podporu nadání pod názvem GrowZ, typologii nadaných  a nabídl v panelové diskuzi se studenty, absolventy, psycholožkou z PPP a s ředitelem jedné SŠ zúčastněným pedagogům a zástupcům vedení pražských a  mimopražských škol inspirativní odpovědi na otázku: Co potřebují nadaní studenti? Dalším tématem bylo sdílení zkušeností s prací s nadanými studenty z Cyrilometodějského gymnázia  a střední odborné školy pedagogické Brno, představení testu Talent Kompas a jeho uplatnění ve školách a volná diskuze.    Program, příspěvky, prezentace, na konferenci vystavené materiály a fotky z akce najdete zde, prezentace hostů z CMGP je zde.

Úspěch našich studentů v celostátním kole SOČ

16.-18.června proběhlo v Plzni celostátní kolo soutěže SOČ a naši studenti si opět vedli výborně.  Tu jsou jejich výsledky: Amálie Tesařová (vedoucí práce: Lukáš Šlehofer) - 1. místo v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Henryk Josef Tietjen (vedoucí práce: Michal Kaderka) - 2. místo v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie Dominika Salčáková (vedoucí práce: Věra Růžičková) - 4. místo v oboru Molekulární biologie Petra Matoušová (vedoucí práce: Lukáš Šlehofer) - 13. místo v oboru Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Všem SOČkařům gratulujeme a děkujeme za šíření dobrého jména Zatlanky!

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies