4.10.2023

Informace pro uchazeče o studium 2024-2025

Pro přijímací řízení na školní rok 2024 – 2025 plánujeme, pokud to bude možné, zachovat školní část přijímacích zkoušek (VIA i ALT). Pro studijní obor ALT porfólio + pohovor. 

Ve školním roce 2024/25 budeme otevírat:

3 třídy - studijní program VIA (dříve ŠVP1)

2 třídy - studijní program ALT

 

V roce 2024 má dojít k velkým změnám v systému přijímacího řízení. Hlavními body jsou:

  • až 3 přihlášky v 1. a 2. kole přijímacího řízení
  • neměnné pořadí škol v přihlášce
  • přechod na systém elektronického přihlašování
  • zánik systému zápisového lístku a okamžitá dostupnost informací o přijetí a volných místech ve 2. a dalších kolech po celé republice

Připravovaná digitalizace ovšem zatím není finalizována (chybí novelizace školského zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

V tuto chvíli čekáme na rozhodnutí MŠMT a zveřejnění podrobnějších informací o podobě přijímacího řízení v roce 2024.

O studijních programech a přijímacím řízení Vám rádi poskytneme podrobnější informace v rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

  • čtvrtek 30. 11. 2023 od 17:00
  • úterý 30. 1. 2024 od 17:00

 

Informace o Zatlance, studijních programech a přijímacího řízení:

Soubory ke stažení

Informace o Zatlance, ŠVP VIA a ALT, přijímacích zkouškách

Leták ŠVP VIA a ALT

Leták ŠVP VIA

DOD Plánek školy

Ukázky testů školní části přijímacích zkoušek (VIA + ALT 2021):

Soubory ke stažení

Dějepis a zeměpis

Literatura a umění

Přírodní vědy

 

DOD

30. 11. 2023

30. 1. 2024

 

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies