1.9.2014

Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů 2012-2014

V rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita získala škola podporu na rozvoj a zavádění nových metod a forem práce do výuky se zaměřením na rozvoj přírodovědné, čtenářské a technické gramotnosti našich studentů.
Cílem projektu je připravit a použít metodiky k jednodenním projektům, rozšířit nabídku seminářů zaměřených na přírodní vědy a zásadním způsobem zlepšit vybavení školy technikou využívanou zejména k realizaci experimentů. Škola zakoupí moderní senzory užívané k měření fyzikálních, chemických a biologických veličin, dále zakoupí škola vybavení využitelné k realizaci experimentů v oblasti genetiky. V rámci projektu škola provede rekonstrukci přírodovědné učebny tak, aby získala zázemí pro realizaci všech výše zmíněných aktivit.
Doufáme, že se nám za podpory Operačního programu Praha – Adaptabilita podaří zvýšit úroveň přírodovědného a technického vzdělání našich žáků a že se podaří výuku pro žáky zatraktivnit.

Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů 2012-2014

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies