18.10.2023

Ověření systémové podpory rozvoje nadání žáků na gymnáziu iKAP II

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je Gymnázium Na Zatlance zapojeno jako partner číslo 11 do projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

Projekt: Ověření systémové podpory rozvoje nadání žáků na gymnáziu

Název projektu:              iKAP II – Inovace ve vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 

Cíl projektu: Ověření systémové podpory rozvoje nadání žáků na gymnáziu

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je Gymnázium Na Zatlance zapojeno jako partner číslo 11 do projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.    

 V rámci klíčové aktivity KA02: „Rovné příležitosti ve vzdělávání“ realizujeme projekt ověřování systémové podpory rozvoje nadání a silných stránek žáků na gymnáziu. Tento projekt navazuje na školní projekt GrowZ, který umožňuje žákům práci v triádách „žák-patron-mentor“ tak, aby žáci mohli rozvíjet svoje nadání i mimo školní výuku, to je především ve spolupráci s odbornými pracovišti a mentory, odborníky v dané oblasti. V projektu iKAP postupně ověřujeme nastavený systém a chceme ho nabídnout ho dalším 3 pražským gymnázií. Proces ověřování bude trvat 2 školní roky a budou na něm  spolupracovat i učitelé spolupracujících škol a jejich žáci. Součástí projektu jsou také  semináře na téma rozvoje nadání a silných stránek pro pedagogy a workshopy pro žáky zapojených škol. Součástí projektu je rovněž možnost využití talentových testů Gallup a proškolení učitelů v této oblasti.

 

Co mají společného zebry a nadaní? Odpověď na tuto otázku se dozvěděli účastníci Minikonference, sdílení zkušeností s prací s nadanými na GNZ v Kampusu Hybernská 10.10. 2023. Prý “Nenajdete dvě zebry se stejnými pruhy, což o nadaných platí také.”  

Minikonferenci uspořádal tým složený z učitelů, výchovné poradkyně, dvou psycholožek, asistentky a pedagogické konzultantky, který se zabývá podporou nadaných na GNZ. Představil ucelený program  na podporu nadání pod názvem GrowZ, typologii nadaných  a nabídl v panelové diskuzi se studenty, absolventy, psycholožkou z PPP a s ředitelem jedné SŠ zúčastněným pedagogům a zástupcům vedení pražských a  mimopražských škol inspirativní odpovědi na otázku: Co potřebují nadaní studenti? Dalším tématem bylo sdílení zkušeností s prací s nadanými studenty z Cyrilometodějského gymnázia  a střední odborné školy pedagogické Brno, představení testu Talent Kompas a jeho uplatnění ve školách a volná diskuze.   

Program, příspěvky, prezentace, na konferenci vystavené materiály a fotky z akce najdete zde, prezentace hostů z CMTG je zde.

 

Soubory ke stažení

Leták k projektu iKAPP II - Inovace ve vzdělávání 

 

Ověření systémové podpory rozvoje nadání žáků na gymnáziu iKAP II

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies