1.5.2020

Podpora Gymnázia Na Zatlance II

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala škola podporu na projekt Podpora Gymnázia Na Zatlance ( reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016Z44). Cílem projektu je rozvoj v oblastech personální podpory, osobnostně profesního rozvoje pedagogů a aktivity rozvíjející ICT, které jsou důležité pro budoucí směřování školy. 

Soubory ke stažení

Leták k projektu Podpora Gymnázia Na Zatlance

 

Podpora Gymnázia Na Zatlance II

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři