1.11.2022

Projekt Prague Smart Accelerator

Název projektu: Pilotní ověření systému péče o talenty” na pražských základních a středních školách v rámci projektu "Prague Smart Accelerator“

               

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956

 

Cíl projektu: Ověření systémové podpory rozvoje nadání žáků na gymnáziu.

 

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je Gymnázium Na Zatlance zapojeno do programu “Pilotní ověření systému péče o talenty” na pražských základních a středních školách v rámci projektu "Prague Smart Accelerator“, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956.

Cílem programu je prostřednictvím pilotního projektu/strategické intervence „Nastavení systému péče o talentované žáky“ ověřit vybrané nástroje koučink a mentoring pro podporu systému práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty na pěti základních nebo středních školách. Nástroje mentoringu nebo koučinku budou využity ke vstupní analýze a návrhu vylepšení, změny nebo doplnění stávajícího systému a jeho atributů podpory na škole a dále následné realizaci návrhových opatření. Dojde k nastavení podmínek péče, pravidel, rolí jednotlivých subjektů zapojených do práce s talenty na škole. Po ukončení pilotáže bude vyhodnoceno, zda je intervence funkční a lze ji zapojit do praxe i na ostatních pražských školách.  

Prostředky, jimiž bude cíle dosaženo, jsou:  

  1. Soubor nástrojů mentoring a koučink pro podporu rozvoje systému péče o talent a nadání na základních a středních školách na území hlavního města Prahy. 
  2. Aktualizace a rozšíření plánu rozvoje péče o talent a nadání na škole (identifikace nadání, nastavení základních podmínek pro vyhledávání a rozvoj nadání dětí a žáků, kariérového poradenství, organizace a formy vzdělávání a výuky, organizační uspořádání, úpravy v rozvrhu hodin, časové dotace, metody výběru žáků, způsob vedení, motivace a vzdělávání pedagogů, zapojení rodičů).  

 

Soubory ke stažení

Leták projektu 1. 11. 2022

Projekt

Projekt Prague Smart Accelerator loga

 

Projekt Prague Smart Accelerator

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies