1.7.2019

Výstupy z projektu Předsudkům stop

Projekt Předsudkům stop (reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000338).

Projekt měl za cíl vytvořit a pilotně ověřit inovativní didaktické postupy, které povedou v rámci školy zvýšení kvality vzdělávacího procesu, k posílení proinkluzivních prvků vzdělávání a lepší integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 

 

V rámci projektu jsme vytvořili a prakticky ověřili 2 metodické plány a 2 metodické příručky pro integrovaný tematický blok nazvaný osobnostní a sociální výchova (OSV) a pro tematický blok společnost a kultura (SAK), určené pro studenty a studentky 1. a 2. ročníku gymnaziálního studia. Oba metodické plány a metodické příručky byly vypracovávány po celou dobu projektu a ověřovány ve 2 desetiměsíčních cyklech. Metodické plány jsou částečně provázány a částečně se doplňují. Oba metodické plány i metodické příručky budeme využívat během následujících let a nabízíme je  tímto k dispozici i dalším školám pro inspiraci. 

V rámci projektu jsme také vytvořili a prakticky ověřili metodické plány a výukové materiály s prvky multikulturní výchovy pro předměty informační a komunikační technologie (IKT), výtvarná výchova (VV) a základy společenských věd (ZSV). Věříme, že multikulturní prvky ve výuce povedou k posílení inkluze v multikulturní společnosti, a to jednak prostřednictvím cíleného rozvoje sociálních a občanských kompetencí studentů a studentek a pak prostřednictvím rozvoje znalostí v oblasti lidských práv a demokracie, a to prostřednictvím porozumění světové, evropské i národní historii, jakož i tendencím v současném světě.

Výstupy z projektu Předsudkům stop

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies