ŠVP ALT

ALT je třída Gymnázia Na Zatlance s novým experimentálním školním vzdělávacím programem (od roku 2017). Čtyřletý studijní program se inspiruje zkušenostmi ze zahraničí a usiluje o aplikaci nejnovějších pedagogických teorií o tom, proč, co a jakým způsobem učit. Navazuje na základní myšlenky stávajícího ŠVP „VIA“ a snaží se je důsledně uplatňovat, navazuje také na mnohaleté snahy Gymnázia Na Zatlance zlepšovat studijní podmínky a zavádět do praxe nové pedagogické postupy, rovněž na zkušenosti školy s rozvojem osobnosti a silných stránek studentů. Program bude založen na dvou základních pilířích: rozvoji osobnosti studenta a kvalitním všeobecném vzdělání. 

Hlavním záměrem programu ALT je podporovat studenty, aby z nich vyrostly samostatné a sebevědomé osobnosti schopné odpovědnosti, spolupráce a respektu k druhým. Studenti budou mít možnost rozvíjet svoje silné stránky a poznávat sami sebe. Proto jim nabídneme pozitivní přístup a možnost tvůrčím způsobem hledat nové cesty a své místo ve světě.

Proč jsme otevřeli ALT?

Svět kolem nás se dynamicky proměňuje. Proto je třeba hledat a otevírat nové cesty k tomu, jak se na život v takovém světě připravit. Chceme proto nabídnout vzdělání pro 21. století, které obsahuje vyvážený mix klasického i moderního vzdělávání. Základem výuky na ALTu jsou:

 • Stále je a bude užitečné umět cizí jazyky a mít základní orientaci v humanitních i přírodovědných disciplínách.

 • Na druhé straně jsou důležité dovednosti, které v rámci všeobecného vzdělávání zůstávají opomíjeny (např. komunikace, umění najít a využívat vlastní silné stránky či efektivní a respektující spolupráce).

Kdo jsou žáci ALTu - alternativní třídy Gymnázia Na Zatlance

 • Jsou zvídaví a motivovaní. Baví je se učit a objevovat svět.

 • Jednají samostatně a zároveň jsou spolupracující osobnosti se zdravou sebeúctou, s respektem k druhým a pozitivním přístupem ke světu.

 • Nejdou po vyšlapané cestě, ale mají odvahu, jsou tvořiví a vytrvale hledají a vytvářejí nové cesty.

Jak vypadá výuka na ALTu Gymnázia Na Zatlance?

 • Výukový obsah propojujeme do tematických bloků, jako je např. „kultura a společnost“ nebo „přírodní vědy“.

 • Nejde nám o známky, jde nám o rozvoj osobnosti studentů.

 • Používáme různorodé moderní výukové metody (učíme v učitelské dvojici, v tzv. tandemu, využíváme kooperativní učení nebo projektovou výuku).

 • Sázíme na přátelské, spolupracující a respektující klima.

 • Studenti se učí tím, že si připravují a organizují všechny zajímavé projekty a expedice sami.

 • Umožňujeme každému vlastní profilaci nabídkou množství volitelných předmětů.

 1. Rozhovor s paní ředitelkou školy o vzniku nového vzdělávacího programu na webu Eduinu (prosinec 2016)
 2. Reportáž o škole a vzdělávacím programu ALT v Českém rozhlase (listopad 2017)
 3. Článek o programu ALT v Hospodářských novinách (říjen 2017)

 

ŠVP ALT

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies