3.4.2024

Harmonogram přijímacích zkoušek Gymnázia Na Zatlance

Milí uchazeči o studium Na Zatlance.

Přes systém DIPSY jste obdrželi pozvánku na školní část přijímací zkoušky i na jednotnou přijímací zkoušku CERMAT z českého jazyka a matematiky. V případě, že jste přihlášku podali papírově (i v hybridní podobě), byla Vám pozvánka odeslána doporučeně poštou.

V pozvánce je uvedeno datum a čas registrace uchazečů školní i jednotné přijímací zkoušky. Prosím, dostavte se dle pokynů v pozvánce s časovým předstihem pro registraci a odchodu do učebny. Nezapomeňte si doklad totožnosti s fotografií a pomůcky, které jsou uvedené v pozvánce.

Při registraci získáte informace o učebnách, ve kterých budete konat přijímací zkoušky. Uchazeči o studijní program ALT absolvují po skončení školní části pohovor nad PORTFOLIEM. Místo a čas pohovoru Vám sdělíme při registraci.

ŠKOLNÍ ČÁST PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 10.4 a 11.4. 2024 (dle pozvánky)

  • 7:15 – 8:15 registrace ve vestibulu školy – Na Zatlance 11, Praha 5
  • 8:30 – 9:30 školní část přijímacích zkoušek
  • 10:00 – 15:00 (dle rozpisu při registraci) pohovor nad PORTFOLIEM – pouze uchazeči ALT

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 12.4.  a 15.4. (dle pozvánky)

  • 7:15 – 8:15 registrace ve vestibulu školy – Na Zatlance 11, Praha 5
  • 8:30 – 10:00 MATEMATIKA
  • 10:50 – 12:10 ČESKÝ JAZYK a LITERATURA
  • Cca 12:15 konec jednotné části PZ

Poznámka:

  • Uchazeči, kteří se hlásí na oba vzdělávací programy ALT i VIA se účastní obou termínů školní části PZ (10.4 i 11.4.). Jednotnou přijímací zkoušku konají dle pozvánky CERMATU.
  • Uchazeči programu ALT, kteří konají dvakrát školní část (tedy hlásí se i na VIA) konají pohovor nad portfoliem ve středu 10.4. Ostatní uchazeči programu ALT konají pohovor nad portfoliem v den konání školní části PZ.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies